Ar-Ge Hibe ve Teşvikleri

Ar-Ge projeleri, ulusal boyutta TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Dış Ticaret Müsteşarlığı – İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (DTM – İGEME)ve KOSGEB programları tarafından çok yüksek oranlarda hibe ve teşvik verilerek desteklenmektedir.

İnovasyon Proje, firmaların Ar-Ge proje fikirlerini analiz etmekte ve ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik programlarından yararlanmaları için;

    • Firmaların daha önceki çalışmalarını, mevcut durumlarını ve hedeflerini irdeleyerek teknolojik yetkinlik, altyapı, finansal durum ve organizasyonel yapıları ışığında Ar–Ge stratejilerinin oluşturulması,
    • Proje fikrine ve tasarımına yönelik yararlanabilecek hibe programlarının ve devlet teşviklerin belirlenmesi,
    • Hibe programları ve devlet teşviklerine yönelik başvuru dosyalarının hazırlanması,
    • Hibe programları ve/veya teşvik başvurularının takibi ve sonuçlandırılması,
    • Sonuçlandırılmış projelerin analiz, raporlama ve diğer yönetim süreçlerinin takibi hizmetlerini sunmaktadır.