Ar-Ge Merkezi Kurulması

5746 Sayılı Kanun uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” kapsamında en az 30 tam zamanlı Ar-Ge çalışanı olan ve Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge ve İnovasyon projeleri ile ilgili olarak yaptıkları harcamalar için;

   • Ar-Ge indirimi; Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı indirim konusu yapılabilmektedir,
   • Gelir vergisi stopajı teşviki; Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığı ödenen ücretin, doktoralı olanlar için %90’ı, diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır,
   • Sigorta primi desteği; Ar-Ge personeli ile destek personeli için sigorta primi desteği sağlanmaktadır.
   • Damga vergisi istisnası; Ar-Ge kanunu kapsamında yapılan sözleşmelerle ilgili Damga vergisi istisnası getirilmiştir.

İnovasyon Proje, Ar-Ge Merkezi kurmanız ve bunun sonucunda Ar-Ge ve inovasyon projeleri ile ilgili yaptığınız harcamalarda teşvik ve desteklerden yararlanmanız için;

   • Ar-Ge Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması,
   • Ar-Ge Merkezi kurulması,
   • Yürütülecek projelerin belirlenmesi sürecinde destek verilmesi,
   • Personel seçme ve eğitim çalışmalarının yürütülmesi,
   • Sınai hakların korunmasına yönelik sistem kurulması,
   • Ar-Ge projesi yürütülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması süreçlerinde sizlere destek vermektedir.