Ar-Ge Organizasyonu Yapılanması

Günümüzde şirketlerin büyüme ve rekabet etme yeteneğini Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerindeki yetkinlik düzeni belirlemektedir. Bunun için şirketlerin kendileri tarafından ileri teknolojiye dayanan mal , hizmet ve üretim süreci geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürütmeleri, bu çalışmalar sonucunda üretilen ürünleri ticarileştirmeleri büyük önem taşımaktadır.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi için de şirket bünyesinde Ar-Ge departmanı kurulması ve Ar-Ge çalışmalarının sistematik bir yapıya kavuşturulması kaçınılmazdır.

İnovasyon Proje, şirketinizde Ar-Ge departmanı kurulması, Ar-Ge kültürünün şirket çalışanları tarafından benimsenmesi ve Ar-Ge çalışmalarının sistematik bir yapıya kavuşturulması için re-organizasyon süreçlerinde sizlere destek vermektedir.