Her alanda süratli bir değişimin yaşandığı ve rekabetin yoğunlaştığı günümüzde ülkeler kendi refah seviyelerini yükseltmek istemekte ve bu çerçevede ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarında ilk sıralara tırmanma mücadelesi vermektedirler. Bu mücadelenin ana öğesini ve kalkınmanın temelini hiç şüphesiz yenilikçiliğe önem veren, bilim ve teknoloji kapasitesini arttırabilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen toplumlar ve teknolojik ve ekonomik altyapıya sahip olan sektörler oluşturmaktadır.

Fırsat, yaz bulutuna benzer!

İnovasyon Proje, ülkemizin refah seviyesini ve küresel alanda rekabet gücünü arttırmasına katkı sağlamak amacı ile Türkiye genelindeki özel sektör, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınma alanlarında yürüttükleri çalışmalarda proje geliştirme, eğitim ve finansal destek hizmetleri vermektedir.

Yatırımcıların ulusal ve uluslararası hibe, teşvik ve kredilerden yararlanabilmesi için projelendirme çalışmalarını yürütmekte; Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu karlı ve verimli yatırımların yapabilmesi ve yerli imalat sanayinin kalkınması için yatırım danışmanlığı yapmaktadır.

Öte yandan, İnovasyon Proje üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde üretilen bilimsel bilginin pazarlanabilir ticari ürünlere dönüştürülerek sanayi kuruluşlarının verimliliklerinin artırılması ve araştırmacıların sanayi ile ilgili pratiklerinin geliştirilmesi için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde sizlere farklı fırsatlar sunmaktadır.

Neden İnovasyon Proje?

  • Finans ve insan kaynaklarının farklı ihtiyaçlara göre modellenmesi konusunda uzman ekip
  • Akademik ve Etkin Danışman Kadrosu
  • Tecrübeli Çözüm Ortakları
  • Doğru problem tanımı
  • İdeal çözüm yaklaşımı
  • Değer katan sonuçlar
Bizi faaliyet gösterdiğimiz sektördeki diğer firmalardan ayıran özelliklerimiz; proje yönetimi ve finansal destek hizmetleri alanlarında uzman kadroya ve farklı sektörlerde uzmanlaşmış geniş akademik danışman desteğine sahip olmamız, projelerinizin tasarım ve yürütülme aşamalarında profesyonel destek verebilmemizdir. ‘Neden Biz?’ sorusunun cevabı tecrübeli kadromuz ile sizlerin ihtiyaç duyduğu proje geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini tek çatı altında sunabilme özelliğimizin dışında, ulusal ve uluslararası çözüm ortaklarımız sayesinde projeleriniz için etkin ortaklıkların en kısa sürede kurulabilmesini sağlayabilmemizdir.

İş hayatı bisiklete binmek gibidir. Ya sürekli pedal çevirirsiniz ya da düşersiniz.
Sinem Ucal ÇEPNİ – Genel Müdür