İhale Mevzuatı ve Sözleşme Yönetimi

İnovasyon Proje, Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası, gibi uluslararası kuruluşlar ve Türkiye’deki kamu kurumları tarafından finanse edilen çeşitli uluslararası ve ulusal ihalelere kurum ve kuruluşların katılımını koordine etmekte ve ihalelere katılım sağlamak isteyen kurum ve kuruluşlara;

    • İdari ve teknik şartnamelere uygun olarak ön yeterlik ve teklif dosyaları hazırlaması,
    • İhale şartnamesi içeriğine yönelik strateji geliştirilmesi,
    • İhalenin kazanılması halinde sözleşme uygulama sürecindeki olası sorunların çözümünde izlenecek yol konusunda destek verilmesi hizmetlerini sunmaktadır.