Misyon

 • Üniversite – sanayi işbirliği faaliyetlerini sürdürülebilir platformlara taşımak,
 • İnovasyon odaklı proje fikirlerine açık olan kurum ve kuruluşları doğru finansal kaynaklara yönlendirmek ve bu süreçte A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlara yönelik etkin çözümler geliştirmek,
 • Proje yönetimini bir disiplin olarak kabul etme ve bu bilincin işbirliği yapılan özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında yerleşmesine katkı sağlamak,
 • Ar-Ge kapasitesi bulunan firmaları doğru yönlendirmelerle öngörülebilir ve gerçekleştirilebilir hedeflere ulaştırmak,
 • Yaratıcı fikirleri Ar-Ge niteliği olan faaliyetlere dönüştürmek için doğru insan kaynağı ile doğru kuruluşları eşleştirmek,
 • Ar-Ge için yapılacak yatırımların bilimsel, teknolojik ve finansal açıdan optimum düzeyde analiz edilip gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Yatırım ve projeleri uluslararası platformlara taşıyabilecek altyapının oluşturulması için gerekli profesyonel katkıyı ve motivasyonu sağlamak,
 • Hem genel çerçevede, hem de sektörel düzeyde profesyonel analiz çalışmaları yaparak yatırımların verimliliğini sağlamak.

 • Vizyon

  Ulusal ve uluslararası ekonomik ve sosyal değişim süreçlerini doğru yorumlayarak, araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve toplumun geniş kitlelerinin yararlanacağı somut ürünlere ve hizmetlere dönüşmesinde öncü bir organizasyon olmak.