Proje Basın Bülteni

basbul

BASIN BÜLTENİ

‘MÜHENDİSLERİN VE TEKNİSYENLERİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BİLGİ VE YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEK’ Projesi
‘ENHANCING KNOWLEDGE AND SKILLS OF ENGINEERS AND TECHNICIANS IN INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR’ Project

T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından, AB Mesleki Eğitim Programları ‘LEONARDO DA VINCI PLM (İşgücü Piyasasındaki Kişilerin hareketliliği)’ kapsamında Türkiye’den Inovasyon Proje, EURAS (Avrasya Üniversiteler Birliği), BİL Bilişim ortaklığıyla başvurusu yapılan ve kabul edilen ‘Mühendislerin Ve Teknisyenlerin Bilgi Teknolojileri Sektöründe Bilgi Ve Yeteneklerini Geliştirmek’ Projesi hazırlık çalışmaları ile uygulamaya girmiştir. Proje kapsamında 5 ay süreliğine, açık çağrı ve mülakatlarla seçilecek olan, üniversitemizin ve ulusal ortaklarımızın Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojileri bölümlerinden mezun toplam 15 kişi Danimarka, Yunanistan ve İspanya’daki ilgili proje ortağı işletme ve eğitim kurumlarında staj yapmışlardır.

Temmuz ayı başlangıcından itibaren ülkelerine geri dönmeye başlayan katılımcılarımız kendi alanlarıyla ilgili birçok yeterlilik ve farklı bür ülkede yaşarak birçok yaşam becerisi kazanmışlardır.

Katılımcılarımız döndükten sonra her biri ile hem yazılı hem de sözlü olarak değerlendirmeler yapılmış ve yapılan değerlendirmelerde başarılı bir proje olduğunu ifade etmişlerdir. İspanya’nın Valencia şehrinde staj yapan iki katılımcımız staj sonrası bir ay daha kalmaya karar vermiş biri de staj yaptığı firmadan iş teklifi alarak aynı firmada profesyonel olarak çalışmaya devam etmek için görüşmelerine devam etmektedir.

Bunların yanında yine İspanya Bilbao da bulunan ve Ar-Ge alanında büyük çalışmalar yürüten ortağımız da üniversitemiz ile Ar-Ge alanında daha fazla çalışma yapmak istediğini belirtmiştir.

İletişim ve daha fazla bilgi için:

Musa Akgül
musaakgul@aydin.edu.tr
00905068516971
Projeler Koordinatörü