Tarım ve Hayvancılık Destekleri

İnovasyon Proje, Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren yatırımcıların tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımları ile modern ahır sistemleri kurulmasına yönelik yatırımlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

İnovasyon Proje;

  • Yatırım yapılacak alanda saha ziyaretleri gerçekleştirerek, mevcut durum analizi ve sektörel analizleri yaparak projelerin tasarımını gerçekleştirmektedir.
  • Gerekli görüldüğü durumlarda, proje geliştirme ve uygulama süreci için teknik destek sağlayacak alanında uzman kişileri proje tasarım sürecine dahil etmektedir.
  • Program formatına uygun olarak hibe, kredi veya teşvik başvuru dosyasının hazırlanması, hibe başvurusunun takibi ve sonuçlandırılması hizmetlerini sunmaktadır.