Türkiye’de Engelli İstihdamı: Mevcut Durum, Eğilimler Ve Çözüm Önerileri” Semineri İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Düzenlendi

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı “2011 Yılı Engelsiz İstanbul Mali Destek Programı”na sunulan “İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü Projesi” destek almaya hak kazanan 11 projeden birisi olmuştur.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje, toplum bilinci ile farkındalığın artırılmasını hedeflemektedir. Sosyal sorumluluk alanında oldukça önemli çıktıları olan projenin temel hedefi; tüm bireylerin eşit yaşama koşullarına sahip olması, toplum ve kent yaşamında aktif rol alması, istihdam edilmesinde eşit hakları paylaşması ve fizyolojik özürlerin engel yaratmadığı sadece farklılık olarak adlandırıldığı, çağdaş kent ve toplum seviyesine erişmektir.

İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü’nün ortaklığı ile devam eden proje kapsamında 13 Haziran 2012 tarihinde, İstanbul Aydın Üniversitesi, Florya yerleşkesinde, “Türkiye’de Engelli İstihdamı: Mevcut Durum, Eğilimler ve Çözüm Önerileri” başlıklı seminer düzenlenmiştir.

İŞKUR İstanbul İl Müdürü, İSOM Müdürü ile İstanbul Aydın Üniversitesi, Küçükçekmece Belediyesi ve Çankaya Belediyesi gibi kurumlardan gelen yetkililerin yanı sıra, serbest piyasa çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan kişilerden oluşan konuşmacılar; engelli bireylerin “bağımsız yaşama” koşullarına erişme ve kent yaşamına katılabilmeleri için mimari, sosyal, eğitim-öğretim, politika gibi konuları gündeme getirerek iş istihdamı ile ilgili mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerini tartışmışlardır.