Uluslararası Hibe Destekleri

AB – Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen Bölgesel Kalkınma Programları, AB Topluluk Programları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumlar tarafından farklı alanlarda hibe programları açılmaktadır. İnovasyon Proje, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve özel sektörün bu hibelerden yararlanabilmesi için;

  • Faydalanıcı ile görüşme ve mahallinde inceleme yolu ile hibe alabilecek proje fikrinin ve proje kapsamının belirlenmesi,
  • Hibe programına uygun olan proje fikri ile ilgili durum analizinin ve sektörel analizlerin yapılması,
  • Proje geliştirme ve uygulama süreci için teknik destek sağlayacak uygun kişi ya da kurumların projeye dahil edilmesi,
  • Program formatına uygun olarak hibe başvuru dosyasının hazırlanması,
  • Hibe başvurusunun takibi ve sonuçlandırılması hizmetlerini sunmaktadır.