Üniversite / Sanayi İşbirliği Projeleri

İnovasyon Proje, üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde üretilen bilimsel çalışmaların pazarlanabilir ticari ürünlere dönüştürülerek yüksek katma değer yaratılması yoluyla sanayi kuruluşlarının verimliliklerinin artırılması ve araştırmacıların sanayi ile ilgili pratiklerinin geliştirilmesi için;

  • Proje fikri bulunmayan, ancak Ar-Ge altyapısı ve vizyonuna sahip sanayi kuruluşlarına teknik danışmanlar vasıtasıyla ticarileştirilebilen Ar-Ge fikirleri sunulması,
  • Ar-Ge altyapısı bulunmayan firmalara, üniversitelerin teknoloji merkezlerinde üniversite-sanayi işbirliği proje geliştirme desteği verilmesi,
  • Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ile işbirliği içerisinde sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim ve öğretim programı düzenlenmesi,
  • Üniversiteler tarafından, sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik Endüstride Uygulamalı Yüksek Lisans Programı açılmasının sağlanması,
  • Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve teşvik etmek amacı ile Sanayi Bakanlığı SAN-TEZ ve TÜBİTAK İŞBAB programlarına yönelik proje geliştirilmesi hizmetlerini vermektedir.