Kredi Danışmanlığı Hizmetleri

İnovasyon Proje, Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve ulusal kuruluşlarının sağladığı yatırım ve işletme kredilerinden faydalanmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak;

  • Kredi etüdü ve en uygun kredi kaynaklarının saptanması,
  • Başvurulacak kredi için gerekli bilgi ve belgelerin temini,
  • Kredi için gerekli fiziki ve mali projelendirmenin yapılması,
  • Yerel analitik / demografik çalışmaların yürütülmesi,
  • Kredi başvuru dosyasının hazırlanması, takip edilmesi,
  • Kredisi başvuru dosyasının takibi ve sonuçlandırılması hizmetlerini sunmaktadır.