Teknokent Firması Kurulması

Teknoloji Geliştirme Bölgesi “İleri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelmek isteyen firmaların, belirli bir Üniversite olanaklarından yararlanarak teknoloji ürettikleri, yazılım gerçekleştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite alanı içinde veya yakınında; akademik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknopark” olarak tanımlanmaktadır.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun ile yapılan düzenlemeler sonucunda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalarımıza ciddi mali avantajlar sağlamaktadır;

  • Ar-Ge’ye dayalı üretim ve yazılım faaliyetlerinden elde edilen kazanlarda vergi, resim ve harçtan muaf olma,
  • Ar-Ge personeli için vergi istisnası,
  • Üretilen yazılım, programlama ve lisans için vergi istisnası,
  • Yapılacak bağış ve yardımlarda vergi indirimi.

İnovasyon Proje, firmalarımızın doğru projeler ve doğru mali yapı ile bu bölgelerde hızlı bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak üzere;

  • Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer almaya yönelik olarak uygun projelerin belirlenmesi,
  • Başvuru dosyasının hazırlanması,
  • Başvuru dosyası sunumu, başvuru değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetimi,
  • Ar-Ge danışmanlığı faaliyetleri,
  • Teknik destek faaliyetleri,
  • Mali yapılandırma faaliyetleri hizmetlerini vermektedir.